NABBEN
Historik
Cirklar
Aktiviteter
Verkstad
Galleri
Länkar
Kontakta oss

 

Cirklar

 

NABBENs studiecirklar arrangeras inom ramen för NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet – i Norrköping. Cirklar startar efter nyår och efter sommaren och omfattar femton tretimmarssammankomster. Varje cirkel leds av en rutinerad cirkelledare men alla medlemmar bidrar med de kunskaper de har eller skaffar sig. Hur många cirklar som startar beror på intresset och kan följaktligen variera lite från år till år. Av tabellen nedan ser du vilka cirklar som är igång just nu och vilka cirkelledarna är.

 

 

OnsdagsCirkel

Glada miner hos Matilda och Gunnel under arbetet i en av våra cirklar.

 

Du kan börja i en cirkel när som helst under terminen

Det går bra att börja när som helst under terminerna eftersom alla studier är individuellt anpassade. Kan du redan mycket om bokbinderi fortsätter du att bygga vidare och utvecklas från den nivå där du befinner dig. Är du nybörjare utan erfarenhet av hantverket får du hjälp att systematiskt bygga upp din hantverksskicklighet från grunden.

 

Tretimmarsjobb med fikapaus

Vi arbetar normalt under tre timmar med en paus för kaffe, te eller saft. Kaffe/te bjuder föreningen på och för övrigt gör varje cirkel upp om eventuellt kaffebröd eller annat tilltugg.

 

 

Tid

Ledare

Telefon

Måndag   13.15 – 16.15

Per-Göran Karlén

076-3072311

Tisdag     09.00 – 11.30

Lars Granehult

070-1515462

Onsdag   09.00 – 11.30

Lars Rodell

070-6514860

Onsdag   18.00 – 20.30

Reijo Rantanen

011-13 00 77

 

Ring eller titta in för anmälan eller mer info

Är du intresserad av att vara med eller bara veta mera kan du kontakta respektive cirkelledare direkt eller helt enkelt titta in i vår verkstadslokal i källaren på Petter Swartzgatan 15 c – ingång från gaveln på huset – när någon cirkel är igång.

 

Hör av dig även om tiderna inte passar

Om tiderna för pågående cirklar inte passar in i ditt livspussel så hör av dig i alla fall. Det kanske finns flera som är intresserade av att starta en cirkel på en ny tid…

 

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Cirkelavgiften är 600 kronor per termin och det material som används under cirkelarbetet ingår i avgiften. Vid stora arbeten som kräver mycket material kan man göra en extra frivillig materialbetalning. De olika avgifterna betalas till föreningens bankgirokonto 5228-9444. Ange namn och vad avgiften avser.

 

Medlemmar som arbetar ensamma i lokalen betalar en terminsavgift på 135 kronor, som sätts in på föreningens bankgirokonto.

 

Du måste vara medlem för att få delta i en studiecirkel men du kan vara medlem utan att delta i en cirkel. För att kunna använda verkstaden på egen hand behöver du kontakta materialförvaltaren som också ansvarar för nycklar till lokalen.